Grøn vedligeholdelse


Kunne være grœsslåning, trimming af kanter, klipning af hække, buske og træer m.m.